Mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp

Mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp còn được gọi là mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là một trong những giấy tờ quan trọng và bắt buộc phải có khi hộ gia đình, cá nhân mong muốn chuyển nhượng/mua bán với cá nhân, hộ gia đình hay các tổ chức khác. Mẫu giấy mua bán này là chứng từ pháp lý trong các giao dịch mua bán đất nông nghiệp và cần được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền, có hiệu lực từ ngày đăng ký. Dưới đây chúng tôi xin gửi đến quý khách mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp hợp pháp theo quy định nhà nước.

Mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp hợp pháp

Để mua bán hay giao dịch, chuyển nhượng đất nông nghiệp thành công không thể thiếu hợp đồng mua bán hay giấy mua bán đất nông nghiệp. Loại giấy này được thành lập văn bản có công chứng, chứng minh thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Nội dung của mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp thường bao gồm những thông tin như sau:

 • Tên hợp đồng chuyển nhương quyền sử dụng đất nông nghiệp
 • Thông tin bên chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp bao gồm CMND hoặc giấy tờ tương đương, địa chỉ liên hệ, số điện thoại…
 • Các quyền sử dụng đất chuyển đổi: Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số, thửa đất số, vị trí thửa đất, diện tích, hình thức sử dụng…
 • Giá trị thửa đất nông nghiệp và phương thức thanh toán theo thỏa thuận hai bên
 • Quyền và nghĩa vụ của hai bên chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp
 • Phương thức giải quyết tranh chấp nếu có
 • Lời cam đoan của các bên trong hợp đồng;
 • Điều khoản cuối cùng

Bạn có thể tham khảo mẫu giấy bán đất nông nghiệp dưới đây

Lưu ý:

 • Cần điền đầy đủ thông tin cá nhân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp. Thông tin chính xác về thửa đất và các nội dung thỏa thuận về giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán.
 • Lưu ý về hình thức của giấy mua bán đất nông nghiệp. Sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng thì cần phải tiến hành các thủ tục tại các cơ quan đăng ký đất đai để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Điều kiện để mua bán đất nông nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, thì những người sử dụng đất được thực hiện quyền của mình, trong đó bao gồm cả quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất
 • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay

Bên cạnh mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp thông thường thì mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay cũng được coi là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp cũng được hiểu là một dạng hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ. Theo đó, trong giấy mua bán này cũng có quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Mặt khác, Giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay cũng cần đáp ứng những điều kiện sau mới không bị vô hiệu theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

 • Chủ thể ký kết giấy viết tay quyền sử dụng đất phải đủ tuổi trưởng thành và có đủ năng lực trách nhiệm dân sự theo quy định;
 • Mục đích và nội dung ký kết không trái pháp luật; không trái đạo đức xã hội;
 • Chủ thể ký kết hoàn toàn tự nguyện;
 • Hình thức của giao dịch dân sự cũng cần phải được đáp ứng trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể, đối với Giấy chuyển mua bán đất nông nghiệp viết tay thì cần phải có thủ tục công chứng mới phát sinh hiệu lực của loại hợp đồng này.

Các nội dung cơ bản của mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp thường bao gồm:

 • Điều khoản về quyền sử dụng đất chuyển nhượng đất nông nghiệp;
 • Giá chuyển nhượng đất nông nghiệp và phương thức thanh toán;
 • Việc giao và đăng ký quyền sử đất;
 • Trách nhiệm nộp thuế và nộp lệ phí;
 • Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Lời cam đoan của các bên trong hợp đồng;
 • Điều khoản cuối cùng

Bạn có thể tham khảo mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp sau đây:

Trên đây là những thông tin về mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp mới nhất và hợp pháp. Để được tư vấn mọi thông tin về luật đất đai, thủ tục chuyển nhượng đất đai… hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ 24/7.