Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một chứng thư pháp lý quan trọng, chứng mình quyền sử dụng đất hợp pháp của chủ sở hữu. Khi các hộ gia đình, các cá nhân có đủ điều kiện thì cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. Vậy quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận như thế nào? Dưới đây là toàn bộ hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và các bước thực hiện, các khoản phí phải nộp trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các cá nhân, hộ gia đình là thủ tục quan trọng để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà đất và các tài sản gắn liền với đất. Dưới đây là toàn bộ những hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình và các cá nhân khi muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK.
 • Chuẩn bị các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Ngoài 02 loại giấy tờ cần chuẩn bị trên thì tùy thuộc vào nhu cầu đăng ký quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất hay cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà các hộ/cá nhân cần chuẩn bị thêm những giấy tờ chứng minh theo từng trường hợp:

 • Đối với trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất cần phải nộp một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó (thông thường tài sản cần đăng ký là nhà ở).
 • Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì cần phải có thêm sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ những trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã được cấp sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở hay các công trình đã xây dựng).

* Theo khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người nộp hồ sơ được chọn nộp bản sao hoặc bản chính của giấy tờ, trong đó:

 • Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực tuân thủ theo đúng như quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.
 • Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.
 • Nộp bản chính giấy tờ.

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Địa điểm nộp hồ sơ có thể tại:

 • UBND cấp xã nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu (xã, phường, thị trấn nơi có đất)
 • Nếu không nộp tại UBND cấp xã thì có thể nộp tại Chi nhánh văn Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh (bộ phận một cửa). Hoặc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với những khu vực chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ.

B2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ chịu trách nhiệm trong việc ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.
 • Đối với những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa là 3 ngày cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu.

B3: Giải quyết hồ sơ

Các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và thực hiện những nhiệm vụ để đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

Đối với người sử dụng đất chỉ cần thực hiện những nghĩa vụ tài chính, nộp đủ các khoản phí trước bạ, lệ phí cấp giấy… theo yêu cầu của cơ quan thuế. Khi nhận được thông báo nộp tiền thì cần nộp tiền dúng hạn và đủ, lưu toàn bộ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

B4: Trả kết quả giấy chứng nhận

 • Sau khi UBND cấp huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân thì Văn phòng đăng ký đất đai thông báo kết quả và cập nhật thông tin vào Sổ địa chính và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp sau khi đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã
 • Người được cấp Giấy chứng nhận sẽ nhận lại bản chính giấy tờ đã được xác nhận cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận.
Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 30 ngày làm việc (không bao gồm những ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày làm việc đối với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Thời gian này thực hiện thủ tục không bao gồm những ngày nghỉ, ngày lễ, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp vi phạn luật, hay thời gian trưng cầu giám định.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Các khoản thuế, phí khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Thuế chuyển quyền sử dụng đất được tính bằng: Diện tích đất x Giá đất x (Thuế suất). Trong đó: giá đất theo bảng giá, thuế suất là 2% đối với đất nông nghiệp, 4% đối với đất ở
 • Lệ phí trước bạ = 0,5% x Diện tích đất x Giá đất theo bảng giá
 • Thuế thu nhập cá nhân: là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.
 • Các chi phí khác liên quan thuế nhà đất khi chuyển quyền sử dụng: phí công chứng, Phí đo đất làm sổ đỏ, còn gọi là phí đo đạc địa chính, Lệ phí đăng ký biến động đất đai và Lệ phí cấp đổi sổ mới do Ủy ban nhân dân tỉnh/Thành phố quy định

Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Giấy chứng nhận này thường bao gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận) và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang được thiết kế với kích thước 190mm x 265mm; bao gồm các nội dung theo quy định.

Nội dung của Giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) tự in, viết khi chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Trên đây là toàn bộ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc hoặc hỗ trợ làm thủ tục trọn gói, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: