Các loại thuế khi mua bán nhà đất

(AE LAND) – Một trong những vấn đề cần được quan tâm trong quá trình mua bán nhà đất chính là những khoản thuế, phí. Các loại thuế khi mua bán nhà đất cũng được pháp luật hiện hành quy định rõ và các chủ sở hữu đất, người mua bán nhà đất đều có nghĩa vụ phải thực hiện. Vậy mức thuế và lệ phí khi giao dịch chuyển nhượng, mua bán nhà đất như thế nào? Dưới đây chúng tôi giải đáp toàn bộ thắc mắc của quý khách.

Các loại thuế khi mua bán nhà đất phải nộp

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các loại thuế phải nộp khi mua bán nhà đất gồm có 3 loại chính là thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.

Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Công văn số 17526 ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Theo đó, người có thu nhập (người bán/người chuyển nhượng) phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên pháp luật cũng cho phép hai bên chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng có thể thỏa thuận về bên nộp thuế. Người mua cũng có thể là người nộp thuế TNCN nếu có thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo điều Theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC khi chuyển nhượng nhà, đất thì thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau: Thuế thu nhập cá nhân = 2% x Giá chuyển nhượng

Các loại thuế khi mua bán nhà đất phải nộp
Các loại thuế khi mua bán nhà đất phải nộp

Một vài lưu ý về giá chuyển nhượng:

  • Thông thường giá chuyển nhượng (giá mua bán) để tính thuế TNCN là giá mà các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.
  • Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn so với giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) ban hành thì mức giá chuyển nhượng để tính thuế là giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Lệ phí trước bạ

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, khi chuyển nhượng thì trong thời hạn 30 ngày, người mua/nhận chuyển nhượng phải đăng ký biến động đất đai (làm thủ tục sang tên Sổ đỏ) và nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, pháp luật cũng cho phép thỏa thuận người nộp lệ phí trước bạ và người bán có thể nộp thay cho người mua nếu có thỏa thuận trong hợp đồng.

Mức nộp lệ phí trước bạ được tính bằng 0,5% giá chuyển nhượng nhà đất được ghi trong hợp đồng.

Các lệ phí khác

Ngoài thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ thì còn loại thuế mua bán nhà đất khác mà người chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng phải nộp đó là:

  • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Được hiểu là khoản thu đối với các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định, để bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất bao gồm: Điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.
  • Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Loại phí này chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Mức thu các loại phí trên do HĐND từng tỉnh thành quy định.
Thuế khi mua bán nhà đất
Thuế khi mua bán nhà đất

Cách tính thuế trước bạ nhà đất

Thuế trước bạ nhà đất là một trong các loại thuế khi mua bán nhà đất cần phải nộp. Cách tính thuế trước bạ nhà đất sẽ có hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Khi giá chuyển nhượng mua bán nhà đất cao hơn giá nhà, đất mà UBND cấp tỉnh quy định

Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì mức giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà đất là giá có ghi tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng

Thuế nhà đất cần nộp
Thuế nhà đất cần nộp

Trường hợp 2: Khi giá chuyển nhượng nhà đất thấp hơn hoặc bằng giá nhà, đất của UBND cấp tỉnh quy định, khi tặng cho, thừa kế nhà đất.

Đối với đất:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Diện tích x Giá 01 m2 tại Bảng giá đất

Đối với nhà ở:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x (Diện tích x Giá 01 m2 x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại)

Trong đó:

  • Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích nhà (bao gồm cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
  • Giá 1m2 nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 1m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành;
  • Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

Cách tính phí trước bạ khá phức tạp theo từng trường hợp, tuy nhiên người dân chỉ cần nộp theo thông báo của nhà nước là được.

Khi chuyển nhượng, mua bán nhà đất thì các bên phải có nghĩa vụ nộp thuế phí đầy đủ. Trừ những trường hợp được miễn nếu có. Các loại thuế khi mua bán nhà đất được quy định rõ và cơ quan thuế sẽ thông báo tới người có nghĩa vụ phải nộp. Để được tư vấn mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ ngay theo địa chỉ: